Om Trygderett.no


Trygderett.no er en nettside fra advokatene i Advokatfirmaet Teigstad AS.

Nettstedet er utarbeidet av jurister, advokater og jusstudenter. Nettstedet inneholder et stort antall juridiske artikler om borgernes rettigheter i forhold til blant annet folketrygdloven. Det er også utarbeidet en rekke kommentarer til de mest sentrale bestemmelsene i folketrygdloven. Hovedfokus for nettsiden er klager på negative vedtak fra NAV. Du kan også kontakte oss dersom du har spørsmål. Vi holder til i Oslo, men tar trygdesaker over hele landet.


Advokatfirmaet Teigstad AS
Torggata 10
0181 OSLO

E-post: post@advokat-teigstad.no
Tlf.: 22 34 30 00