Klage på tilbakebetalingskrav fra NAV
En klage på tilbakebetalingskrav fra NAV skal rettes til ditt lokale NAV-kontor som videres...
Klage på avslag om uføretrygd
Et avslag på uføretrygd kan få store økonomiske og sosiale konsekvenser for den det gjel...
Klage på avslag om AAP
Det er fullt mulig å klage på et avslag om AAP, eller arbeidsavklaringspenger som er den k...
Advokathjelp innen trygderett
Du kan få dekket advokathjelp innen...
Klage på avslag om overgangsstønad
Et avslag på søknad om overgangsstønad kan påklages til NAV Klageinstans, Trygderetten, ...
Klage over avslag på sykepenger
Du har rett til å klage dersom du får avslag på sykepenger fra Nav. ...
Aktuelt
Folketrygdloven § 3-22 med lovkommentar
Folketrygdloven § 3-22 angir at medlemmer født før 1941, og som fikk sin inntektsevne varig ne...
Folketrygdloven § 8-24 med lovkommentar
Paragraf 8-24 i folketrygden redegjør for retten til å nytte egenmelding i et arbeidsforho...
Folketrygdloven § 8-15 med lovkommentar
Folketrygdloven § 8-15 regulerer en arbeidstakers rett til sykepenger og feriepenger. Beste...

  Advokater og ansatte
  Mennesker vi har hjulpet

  "Føler meg 100% ivaretatt, trodd og hørt."

  "Er så glad jeg gjorde dette selv om det er tøft. Og takk til deg. Kunne ikke funnet en hyggeligere, mer støttende og empatisk advokat enn deg. Føler meg 100% ivaretatt, “trodd og hørt"

  "Du skal vite at uansett hvordan veien går videre med politi/rettssak, så har dette vært en veldig god prosess for meg personlig. Og din empati og din støtte og ditt arbeid har betydd veldig mye for meg i den prosessen."
  - Klient
  "Jeg er så glad for at vi nå har tatt det skrittet vi har vurdert siden april i fjor. Takknemlig for all den hjelp vi får, og jeg kommer til å anbefale dere varmt videre."
  - Klient