Oppsummering av trygdeskandalen

En mann som leser en sak om trygdeskandalen

En av de største skandalene i Navs historie 

Nav har som hovedregel at du må oppholde deg i Norge for å motta støtte fra dem. Disse kontantytelsene gjelder for eksempel arbeidsavklaringspenger, sykepenger og pleiepenger.

I mange år har regelverket rundt trygdeytelser blitt behandlet og tolket feil av NAV. Dette gjelder regler rundt å få trygd om du oppholder deg  i EU og EØS land selv om du er bosatt i Norge.

Det har straffet seg for uskyldige trygdemottakere.  Veldig mange har mottatt til tilbakebetalingskrav og  opptil 80 personer kan ha blitt uskyldig dømt for trygdesvindel.  Det er snakk om rundt 2400 saker som muligens har blitt feilbehandlet, og dette har foregått i minst 10 år.  EUs trygdeordning konstaterte i 2012 at folketrygdsmedlemmer som oppholdt seg midlertidig i  EU og EØS har krav på disse kontantytelsene. Til tross av denne konklusjonen så endret ikke Nav praksis og hevdet at man må oppholde seg i Norge for å få dette.

På grunn av dette ble tusenvis av klienter pålagt tilbakebetalingskrav, selv om de ikke hadde mottatt lovlige ytelser. Den uriktige tolkningen førte også til både feilaktige dommer og fengselsstraffer.

I 2017, fem år etter at forordningen fra EU trådte i kraft, fikk Nav en kjennelse fra Trygderetten som sa at regelverket kunne være tolket feil. Trygderetten sendte tilbake hele ni saker på grunn av manglende eller feilaktig vurdering av forordningen fra EU. Selv med denne oppdagelsen så la ikke Nav om sine rutiner. Året etter fikk etaten beskjed av Trygderetten om at de ville få EFTA domstolen til å vurdere den norske regelbruken. Det førte til at Nav kontaktet departementet om situasjonen.

Det skulle bli september 2019 før politiet informerte Nav om at de skulle stoppe å etterforske Navklienter som hadde anmeldelser på seg etter utenlandsopphold.

I november 2019 sprakk nyheten om at landets tingretter hadde funnet frem så mange som 80 dommer som trolig er feil på grunn av feiltolkning av EØS` regelverk.

For å kartlegge omfanget av feiltolkningen og oppdage uriktige dommer så gikk en innsatsgruppe fra Nav gjennom alle sakene helt tilbake til 2012. De som har hatt krav på ytelser de ikke har fått vil nå motta dette.

Nav har oppdatert sine hjemmesider der de informerer om at man ikke lenger må søke om å beholde ytelsene dersom du skal reise midlertidig til et EU eller EØS- land. Du må imidlertid sjekke om reisen harmoniserer med de pliktene du har som sykemeldt.

Kilde: NRK

Les også: Må tilbakebetal flere millioner etter NAV-feil