Tilbakebetalingskravet var 40.000 kroner mer enn mottatt beløp

En kvinne som får sjokk når hun mottar tilbakebetalingskravet fra Nav

Tok ikke hensyn til at beløpet var skattet av.

Trine Aulin Halleraker forteller til DN at hun fikk sjokk da hun mottok tilbakebetalingskravet fra Nav.

Kontakten Nav flere ganger og fortalte om feilen

Hun hadde i lang tid jobbet 60 prosent, men da arbeidsmengden økte til 80 prosent så fortsatte Nav å betale opprinnelig beløp til Halleraker. Dette til tross for at hun informerte sitt lokale kontor at uføregraden hennes kom til å bli redusert.

Hun mottok 80 000 kroner før Nav tok affære. Halleraker tok flere ganger kontakt med Nav og fortalte om feilen.

Nesten et år senere fikk hun et ubehagelig brev med krav om tilbakebetaling. I brevet hevdet Nav at hun skyldte bruttobeløpet til de ekstra pengene, og at den samlede summen på 120 000 måtte betales innen to uker.

I dette regnestykket var det noe som ikke gikk opp. Mellomlegget på 40 000 kroner hadde hun jo aldri mottatt, siden det ble trukket av skatteetaten. Disse pengene ville hun ikke få tilbake før et senere tidspunkt.

Da Halleaker kontaktet det lokale Nav innkrevingskontor på kirkenes så ble hun mottatt med forståelse, og de foreslo at beløpet kunne bli nedbetalt over en lengre periode.

– Meget spesielt

Halleaker tok i etterkant kontakt med en bekjent av seg som hadde god kjennskap innen finansområdet. Vennen, Aksel Mjøs, var førsteamanuensis ved Institutt for finans ved NHH og ble svært overrasket over kravet.

– Her har du to statlige organisasjoner: Nav og Skatteetaten. Den ene krever penger og den andre gir penger. Jeg synes det var meget spesielt. Nav-mottagere er vanligvis i vanskelige situasjoner og en slik likviditetsskvis er helt urimelig, sier han til DN.

Nav sendte krav på tilbakebetaling av feilbeløpet pluss skatt. Dette stred imot den nye skattebetalingsforskriften som kom i mars, som gjør det mulig å kreve tilbake de ekstra pengene fradratt skatten

På tross av dette så har flere nordmenn likevel blitt bedt om å betale tilbake skattebeløp. Dette er penger som da går dirkete til kemneren.

– En slik endring krever betydelige endringer i flere av våre it-systemer. Inntil nødvendige systemendringer er på plass, vil det ikke være mulig å legge om til en generell praksis med bruk av «nettoprinsippet», sier økonomi- og styringsdirektør Geir Axelsen i Nav.

Les også: Klage på tilbakebetalingskrav fra NAV