Må tilbakebetale flere millioner etter NAV-feil

Bilde hvor det står NAV på tre svarte kuber

En automatisert løsning førte til feil i systemet.

Flere permitterte personer over 67 år fikk dagpenger under pandemien. Det hadde de i utgangspunktet ikke rett på, og det førte til at mange har fått tilbakebetalingskrav, skriver NRK.

Prinsippet er det viktigste

En av de rammede er 70 år gamle Terje Lundefare. Han jobbet som vaktmester på treningssenteret Puls i Nordre Folli i mange år og ble permittert under pandemien. Han fikk derfor innvilget dagpenger fra NAV. Dette viste seg å være en feil, på grunn av at han er over 67 år så har han nemlig ikke rett på dagpenger.

Totalt ble over 1700 over 67 år nektet dagpenger i fjor, ifølge Nav. 

Jeg synes at de som står i jobb etter 67 år bør behandles med respekt, og dette er det stikk motsatte, sier Terje Lundefaret til NRK.

Han legger til at det ikke i hovedsak pengene han er opptatt av, men prinsippet, og påpeker mennesker som betaler skatt, folketrygdavgift og arbeidsgiveravgift plutselig ikke krav på noen ting.

-Det burde vært en selvfølge at du opprettholdt rettighetene etter 67 år, sier Lundefaret, og forteller at da han ble permittert så tok han det som en selvfølge at han hadde krav på dagpenger.

– Jeg fikk råd fra regnskapsfører om å søke om dagpenger som permittert. Noe jeg gjorde, og etter en kort tid fikk jeg spørsmål fra Nav om jeg ville ha forskudd på dagpenger. Det sa jeg ja til og etter tre-fire dager hadde jeg 7000 kroner på kontoen, sier Lundefaret.

Les også: Tilbakebetalingskravet var 40.000 kroner mer enn mottatt beløp

Mener at dette er aldersdiskriminering

Det tok tid før søknaden ble godkjent og 69-åringen etterlyste svar. Da kom beskjeden om at ingen over 67 år har rett på dagpenger.

– Etter hvert fikk jeg beskjed om at det var en robot som stod for fordelingen av penger. Og de ville gå til inkasso hvis jeg ikke tilbakebetalte penger. Når roboten er så dårlige matet at den ikke kan se at en person som søker er 67 år, tenker jeg at roboten burde vært skiftet ut for lenge siden, sier Lundefaret.

Erlend Wiborg, lederen av Stortingets arbeids og sosialkomite, støtter Lundefaret og mener at dette er aldersdiskriminering.

I partiet hans FRP har de foreslått at alle ansatte opptil 72 skal ha rett til dag- og sykepenger, men det forslaget ble nedstemt av Stortinget.

– Alle ansatte bør behandles likt. Hvis du er i jobb og betaler skatt og arbeidsgiveravgift skal du selvfølgelig ha krav på både sykepenger og dagpenger hvis du blir syke eller arbeidsledig, sier Wiborg.

Hasteløsning på grunn av stort trykk

Yngvar Åsholdt i Nav svarer at det hastet å gjøre tiltak da pandemien kom. Det ble da innført en automatisert forskuddsløsning for å lette på trykket.

Den kom på plass i løpet av to dager og da var det begrenset hvor mange tilleggskontroller som kunne legges inn. 

-Det tok ca. en måned før 67 år også ble kontrollert gjennom den løsningen, forteller han, og påpeker at det ble hastet å få på plass løsningen slik at ikke mange ville stå helt uten penger.

Vegard Einan, statssekretær i Arbeids- og sosialdepartementet, skriver i en epost til NRK:

– Å endre reglene og aldersgrensene for dagpenger krever en grundig utredning. Derfor er utvalget som skal evaluere pensjonsreformen i sitt mandat også bedt om å «… vurdere aldersgrensene i pensjonssystemet i sammenheng med en vurdering av aldersgrensene i øvrige inntektssikringsordninger og utviklingen i alderen hvor det er vanlig å trekke seg ut av arbeidsmarkedet.»

Les også: Oppsummering av trygdeskandalen