Vant i trygderetten fire år etter at mannen døde av kreft

Eksponering for giftige stoffer ga brannmannen tarmkreft.

Jon Eirik Haugland jobber i flere år som brannmann. I 2017 fikk han påvist tarmkreft, og var sikkert på at arbeidsforhold forårsaket sykdommen. Han startet kampen for å få yrkesskadeerstatning, skriver NRK.

Haugland hadde jobbet som røykdykker siden han var 25 år, og jobbet av og til både dag og natt.

Grung forteller at han veldig stolt over i å bidra til å holde byen trygg, og ble til slutt en leder over røykdykkerne.

Mistet matlysten og svettet sot

Etter 30 år som brannmann begynte 55 åringen å bli syk. Han var ofte kvalm, ble frossen og mistet matlysten.  Enken Ilene-Christine Grung forteller til NRK at etter en skogbrann luktet det sot på soverommet for han svettet ut mørk svette, og lakenene ble svarte. Det hjalp ikke å dusje.

Da han kontaktet legen fikk han dystre nyheter. Plagene skyldtes tarmkreft og han hadde kun to måneder igjen å leve.

– Han ble tatt på sengen, og knakk helt sammen, forteller enken.

Hun forteller at han var helt sikker på at kreften var et resultat av asbest og røyk som han pustet inn via brannmannjobben. Haugland startet kampen for å få yrkesskadeerstatning og jobbet hardt for å bli trodd. Nav avslo kravet hans og begrunnet avslaget med en erklæring fra Statens arbeidsmiljøinstitutt. De var enige i at Asbest kunne forårsake Haugland sin krefttype, men hevdet at det ikke var mulig at han hadde fått i seg nok asbest via jobben til at det kunne godkjennes som yrkessykdom. Noen uker etter avslaget døde Haugland, og Grung kjempet hans kamp videre. Denne kampen skulle ta flere år, men den første seieren var at hun vant anken til trygderetten i 2019.

Les også: Klage over avslag på yrkesskade

Bilde beviste hvor eksponering av skadelige stoffer

Et bilde fra en lunsjpause ble det som satte vendepunktet i saken. Bildet viser Haugland og noen kollegaer som spiser pizza med svarte hender av sot under en brannøvelse.

Familiens advokat forteller at bildet beviser at brannmennene får inn de skadelige stoffene på flere forskjellige måter.

Dette var retten enig og fant det sannsynlig at arbeidsplassen hans utsatte Haugland for svært høy eksponering av asbest. Det faktum at han jobbet på røykdykkerverkstedet gjorde at han var mer utsatt for forurensing fra utstyr enn de andre brannmennene.

Den etterlatte Grung fikk forsørgererstatning fra Nav et år etter dommen. Dessverre var kampen langt fra over. Det tok ytterligere to år før erstatningssummen ble utbetalt av KLP.

I slutten av 2021 fikk de endelig bekreftet at saken var avsluttet og at de får utbetalt den avdøde familiefarens pensjon. Grung har et ønske om at denne dommen kan hjelpe andre brannmenn som har blitt alvorlig syke på grunn av jobben.

– Det har vært en lang, lang reise. Jeg håper at dette kan være en døråpner for andre brannmenn som opplever det samme, sier hun.

Forbedringer har gjort jobben tryggere for brannmenn

Tommy Kristoffersen, leder i organisasjonen Brannmenn Mot Kreft, forteller at han håper utfallet vil gi presedens i andre lignende saker. Han synes det er svært synd at kampen varte i så mange år.

I følge Bergen Brannvesen er brannmenn mindre utsatt for farlige stoffer nå enn tidligere. Varasjefen Frode Bødtker forteller til NRK at de har innført rutiner og prosedyrer for håndtering av forurenset tøy, i tillegg til ekstra skift. Røykdykkerverkstedet på hovedbrannstasjonen er også bygget om og det har blitt investert i et nytt ventilasjonsanlegg.

Videre informerer han om at brannvesenet kontinuerlig jobber for å få flere kreftforebyggende tiltak, og at nye stasjoner er bygget etter gjeldende HMS-krav.

– Det er ingen tvil om at man kan få tarmkreft av å bli utsatt for asbest, men vi mente da den gangen at han ikke hadde blitt eksponert for så mye asbest at det kunne medføre tarmkreft. Dette er kompliserte vurderinger, sier ytelsesdirektør Eve Vangsnes Bergli til NRK.no

Har du en trygderettsak og trenger advokathjelp? Les mer om det her