Fikk medhold i Trygderetten da hun fikk avslag på sykepenger

Jordmoren slet da sykemeldingen hennes ikke ble godtatt.

Trygderetten ga Cecilie Jensen  medhold, og hun forteller til NRK at det er en lettelse å endelig bli trodd.

Hun fikk sykemelding av fastlegen, men Sykehuset Østfold og Nav nektet å godkjenne denne. Det satte jordmoren i en vanskelig situasjon og var i flere måneder helt uten inntekt. Det førte til at hun måtte forsørge familien med lånte penger.

Mener du at beregningen av sykepengegrunnlaget ditt er feil, og ønsker å klage på det? Les mer om det her

Fikk søvnproblemer etter flytting

Den trøblete situasjonen startet da arbeidsplassen hennes ble flyttet til Sarpsborg, etter å ha vært i Fredrikstad i mange år.

Jordmoren opplevde flyttingen som et kaos med manglende rutiner og kollegaer som ikke hadde jobbet sammen tidligere.

Situasjonen tæret på søvnen, og Jensen ble utslitt av søvnmangelen. Hun var redd for å gjøre alvorlige feil og sykemeldte seg.

– Det var mye frustrasjon og tårer. Man gikk daglig hjem fra jobb med en følelse av at ting ikke ble gjort som de skulle. Det var mange ting som ikke var forsvarlig, sier hun.

Men på fødeavdelingen hevdet ledelsen at hun ikke ville jobbe på grunn av en konflikt med sin leder, og at hun ikke var ordentlig syk.

Jensen ble derfor nektet sykepenger og fikk en advarsel for ulegitimert fravær.

– Jeg hadde aldri vært sykemeldt tidligere. Og når jeg da for første gang leverte en sykemelding, så skjedde det her. Det er skremmende, forteller hun.

Les også: Vant i trygderetten fire år etter at mannen døde av kreft

Ble trodd av Trygderetten

Jensen kom aldri tilbake på jobb og gikk til sak mot sykehuset og Nav. Hun mente at arbeidsplassen ikke hadde oppfylt de pliktene som krevdes da hun ble sykemeldt. Hun fremmet erstatningskrav for tapt arbeidsinntekt.

Cecilie tapte dessverre i tingretten. Hun anket og etter en runde i Trygderetten fikk hun fullt medhold i at hun hadde krav på sykepenger.

«Det kan utledes at Cecilie Jensen hadde det vanskelig på arbeidsplassen, og det var utløsende for hennes sykdomstilstand. Årsaken til sykdommen er uvesentlig», står det i dommen.

Etter at saken var oppe i Lagmannsretten ble partene enige om forlik, og Jensen fikk  500 000 kroner i erstatning for tapt arbeidsinntekt.

Fått avslag på søknad om sykepenger og ønsker å klage? Les mer om det her